Huurvoorwaarden fietsverhuur

 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat af te leveren op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats.
 • De huurder is na ontvangst van de fiets aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal of verdwijning van de fiets. De huurder is eveneens aansprakelijk voor alle overige schade aan de gehuurde fiets. De huurder verplicht zich de hieruit voortvloeiende kosten van vervanging van de gehele fiets resp. van de beschadigde onderdelen alsmede herstelling en/of reparatie vergoeden. Deze kosten zal de huurder op het overeengekomen inlevertijdstip van de fiets contant aan de verhuurder voldoen.
 • Huurder dient 50% van de huursom te voldoen bij definitieve reservering in de periode tussen 1 mei en 1 september.
 • Indien de huurder de fiets inlevert na het overeengekomen tijdstip dan zal de verhuurder voor elke dag, dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.
 • De huurder is een borg verschuldigd, geheel te voldoen voor of bij aanvang van de huurperiode van 100 euro. Huurder dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. van een geldig identiteitsbewijs en ontvangt daarna een kwitantie inzake de betaalde borg. Bij inlevering van de fiets en kwitantie ontvangt de huurder de borg terug.
 • De verhuurder brengt bij de uitbetaling van de borg nog openstaande bedragen wagens huur, schade of anderszins in mindering. Bij meerdaagse huur wordt de huur in 2 termijnen afgerekend; 50 % bij ingebruikname en 50 % bij einde van de huurperiode.
 • De huurder zal de door hem gehuurde fiets als een goed beheerder verzorgen  en overeenkomstig zijn bestemming gebruiken.
 • De huurrechten zijn in zijn geheel of gedeeltelijk niet overdraagbaar aan derden. Het is de huurder niet toegestaan de fiets aan derden in onderhuur of in (tijdelijk) gebruik af te staan.
 • De huurperiode van een dag duurt van 8.00 uur tot 18.00 uur. De huurperiode van een week wordt gerekend over 7 dagen, ingaande om 8.00 uur van de eerste dag en eindigend om 18.00 uur van de zevende dag.
 • Bij overmacht, verschil van mening of onduidelijkheid over deze voorwaarden zal in alle redelijkheid te nemen beslissing door de verhuurder bindend zijn.
 • Gebruik van de fiets is geheel voor eigen risico.


Copyright© Bed and Breakfast Berlicum. All Rights Reserved. Disclaimer - Algemene voorwaarden - Privacybeleid