Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom in De Kippenburgh en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.


Algemeen

 • Jan en Siny van der Wijst zijn eigenaar en beheerder van De Kippenburgh. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast De Kippenburgh.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico's met betrekking tot een verblijf in De Kippenburgh zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot De Kippenburgh ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van De Kippenburgh dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement


Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per E-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt De Kippenburgh een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 • Voor het reserveren van een verblijf in De Kippenburgh worden geen extra kosten in rekening gebracht.


Betaling

 • De verblijfskosten in De Kippenburgh dienen bij vertrek contant te worden voldaan. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken. De tarieven vindt u terug op de website www.bedandbreakfastberlicum.nl.


Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen appartement alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor de ingangsdatum betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit 100% van de overeengekomen prijs.

Copyright© Bed and Breakfast Berlicum. All Rights Reserved. Disclaimer - Algemene voorwaarden - Privacybeleid